Atraktivna knjiga autorice Giovanna Motta – La MODA SI FA STORIA

Recensione di Modni Izazovi del libro di Giovanna Motta, La moda si fa storia, Passigli, Firenze 2016.

LA MODA SI FA STORIA ( u prijevodu na hrvatski MODA POSTAJE POVIJEST ) je naslov knjige koju je objavila profesorica GIOVANNA MOTTA koja na rimskom univerzitetu La Sapienza predaje Privrednu i socijalnu historiju Novoga vijeka. Gospođa Motta udata Biagini je široko poznata u znanstvenim krugovima, posebno i po tome što se njeni radovi temelje na arhivskim vrelima. Knjiga je nedavno objavljena u Firenci (2016 Passigli Editori, Via Chiantigiana 62 – 50012 Firenze – Antella).

Knjiga ima 140 stranica. Izuzetno je lijepo tiskana i opremljena, te ilustrirana brojnim fotografijama u koloru. Među brojnim knjigama i drugim radovima, autorica nam otvara širok pogled prema MODI u prošlosti. A uz to afirmira veoma konkretno i stav o potrebi kompleksnog tumačenja povijesti (ne samo povijesti institucija i politike) u kojem i Moda ima važno mjesto, budući da zorno govori o odijevanju, običajima i identitetima.
Sasvim je očigledno da se radi o jednoj atraktivnoj knjigi koju vrijedi pročitati i na nju itekako obratiti pozornost. Uostalom, takvi su svi radovi ove autorice specifični, originalni i sa širokim svjetonazorom.